Nạp tiền Facebook Admin
Nhắn tin với admin
mua ban acc lmht Duong Quynh đã mua Tài khoản #3045 giá 20,000đ - 12 giờ trước Nỗi Đau Vô Hình đã mua Tài khoản #10355 giá 150,000đ - 1 ngày trước Trí Dũng Lê đã mua Tài khoản #10409 giá 50,000đ - 2 ngày trước Trí Dũng Lê đã mua Tài khoản #10419 giá 50,000đ - 2 ngày trước Tâm đã mua Tài khoản #9770 giá 100,000đ - 5 ngày trước Long Đầu Bò đã mua Tài khoản #3153 giá 20,000đ - 5 ngày trước Kiên Nguyên đã mua Tài khoản #3043 giá 20,000đ - 5 ngày trước Kiên Nguyên đã mua Tài khoản #3155 giá 20,000đ - 5 ngày trước Kiên Nguyên đã mua Tài khoản #3156 giá 20,000đ - 5 ngày trước Kiên Nguyên đã mua Tài khoản #3342 giá 20,000đ - 5 ngày trước Kiên Nguyên đã mua Tài khoản #3162 giá 20,000đ - 5 ngày trước Kiên Nguyên đã mua Tài khoản #9326 giá 900,000đ - 5 ngày trước Hoàng Mẫn đã mua Tài khoản #3036 giá 20,000đ - 5 ngày trước Hoàng Mẫn đã mua Tài khoản #3047 giá 20,000đ - 5 ngày trước Hoàng Mẫn đã mua Tài khoản #3158 giá 20,000đ - 5 ngày trước

#6673 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 71
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 5

Tướng: 71

Skin: 87

Ngọc: 5

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#6532 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 68
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 5

Tướng: 68

Skin: 78

Ngọc: 5

Giảm giá: 0%

ATM 792,000đ

XEM ACC

CARD 990,000đ

MUA NGAY

#6539 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 65
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 6

Tướng: 65

Skin: 67

Ngọc: 6

Giảm giá: 0%

ATM 640,000đ

XEM ACC

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#6671 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 70
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 3

Tướng: 70

Skin: 63

Ngọc: 3

Giảm giá: 0%

ATM 632,000đ

XEM ACC

CARD 790,000đ

MUA NGAY